Logo i Vizitkarta

Idealna boja za Vaš logo ili pravi raspored pojedinih elemenata na Vašoj vizitkarti mogu doprineti dobrom imidžu Vaše firme.

 

Rado ću analizirati Vašu vizitkartu i logo firme ili Vam dati savete kako da najoptimalnije dizajnirate novi logo / vizitkartu.